טופס רכישת טניכרט וביטוח חופים 2015

אנא מלא את פרטיך המלאים בכדי לרכוש טניכרט וביטוח חופים לשנת 2015. הטניכרט מאפשר להירשם לתחרויות טניס חופים במהלך השנה ולהיות חלק מדירוג טניס חופים לאומי. כמו כן חובה על כל השחקנים לבצע בדיקה רפואית ולהציג את האישור לאיגוד הטניס

אין צורך ברכישת טניכרט וביטוח חופים לשחקנים שבבעלותם טניכרט וביטוח של טניס רגיל לשנת 2015

עלויות טניכרט וביטוח חופים
-----------------------------------
עלות של 80 ש"ח עבור שחקן ללא טניכרט רגיל
עלות של 0 ש"ח עבור שחקן עם טניכרט רגיל

נא למלא ת.ז. בפורמט של 9 ספרות


מועדון טניס חופים בו אתה מתאמןיש למלא את שדות התשלום במלואם


נא למלא את השדה לפי הפורמט הבא
1111-2222-3333-4444נא למלא חודש ושנה לפי הפורמט הבא
12-2015


שחקנים מתחת לגיל 17 יכולים לעשות בדיקה במנוחה
שחקנים מעל גיל 17 חייבים בדיקה רפואית במאמץ

במידה וביצעת בדיקה רפואית תוכל לצרף אישור בקובץ

Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.