LIFE programmas informatīvais seminārs

Seminārs sniegs iespēju iegūt informāciju un izpratni par LIFE programmu, tās galvenajiem elementiem un finansēšanas iespējām. Klātesošajiem būs iespēja uzzināt vairāk informāciju par projektu pieteikumu gatavošanu un iesniegšanu, kā arī saņemt skaidras norādes attiecībā uz pieteikšanās procesu – prioritārās jomas, projektu veidi, finansēšanas mehānismi un finansējuma mērķi, kā arī par nacionālā līdzfinansējuma iespējām, iepriekš pieļautajām kļūdām un atbalsta iespējām.
Norises vieta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu ielā 25, Rīgā (409.telpā)
Datums: 2017.gada 6.aprīlis
Precīzs informatīvās dienas plāns tiks publiskots tuvākajā laikā www.lifeprogramma.lv mājaslapā.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.