Anmälan till skola, förskola eller fritids

Här kan du enkelt fylla i formuläret nedan för att bli medlem och ställa dig i kö till någon av våra enheter.

Med vänlig hälsning

Expeditionen / Båstad Montessori10 Siffror / ÅÅMMDD-XXXX


Fyll i dina uppgifter en gång till om du är ensam vårdnadshavare.

Undertecknade anmäler ovanstående barn till Båstad Montessori förskola,skola eller fritids.
(Dokument för underskrift skickar vi via E-post till er)
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.