Søknadsskjema for driftstilskudd til lag og foreninger i Kongsberg 2016

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2016 regulererer hvem som kan tildeles driftstilskudd. Retningslinjene finner du her: http://www.kongsberg.kommune.no/tilskudd-til-kulturformal

I henhold til Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2016 er det en forutsetning for å få driftstilskudd at deres lag/forening er registrert i kommunens foreningsregister, og at informasjonen i foreningsregisteret er oppdatert. Oppdatering av informasjon/registrering gjøres her: http://fri.kongsberg.kommune.no/ husk å oppgi kontonummer!
(tall fra årsberetning/regnskap)


Fyll inn riktig tall:
MUSIKK: antall medlemmer under 18 år i 2015
IDRETT: antall medlemmer under 19 år i 2015
ANDRE: antall medlemmer under 20 år i 2015(Aktiviteter og arrangementer ut over ordinære treninger, møter, øvelser) Legg ved dokumentasjon i form av årsberetning eller lignende.


Antall deltagere på kurs, fylkes- eller regionsamlinger (o.l.)


Lag og foreninger inviteres til å legge ved en kortfattet rapport om gjennomførte integreringstiltak som vedlegg til ordinær driftstilskuddsøknad.


Filvedlegg som dokumenterer søknaden så som årsmelding, regnskap, medlemslister, årsplan, m.v. kan lastes opp her:


Vi anbefaler alle søkere å krysse av boksen under og fylle inn epostadresse i feltet som så kommer frem slik at søker mottar kvittering for innsendt søknad.

Med mindre saksbehandler har behov for tilleggsinformasjon vil søker ikke høre fra Kongsberg kommune før søknaden er behandlet. Jfr. retningslinjer for tilskudd til kulturformål vil utvalg for kultur og oppvekst behandle søknadene innen utgangen av juni 2016.Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.