BeeScanning

Fyll i ett formulär för varje undersökt samhälle.


För och Efternamn


Datum för provtagning


Förnamn Efternamn+år+nummer =fnen16014
Björn Lagerman+2016+ kupa 014 = bnln16014Drottningens odlare + födelseår + kupnummer
Erik Österlund+2015+finns i kupa bnln16014 = ekod15bnln16014

Fotograferade sidor av yngelramar. En helbild och en zoom av varje sida


Antal identifierade Varroa i zoomade bilderna.


Antal bin i zoomade bilder


V-VScan/Bin-VScan. Utrryckt i % 1 decimal. Kan eventuellt beräknas automatiskt.


Antal Varroa efter skakning i etanol.


Antal bin i skakburken


V-etanol/Bin-etanol. Utrryckt i % 1 decimal. Kan eventuellt beräknas automatiskt.


Räknat nedfall efter 1 dygn


Räknat nedfall/uppmätt område * hela botten *faktoravdrag för hörn och obesatt område.


Beräknat efter okulär uppskattning av helramarna * faktor täckningsgrad


V på bin/Bin i samh. Utrryckt i % 1 decimal. Kan eventuellt beräknas automatiskt.


Eventuella avvikelser som bör beaktas.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.