Könüllü olmaq üçün müraciət / Volunteer Application / Анкета волонтёра

Bir dildə doldurun / Fill in one language / Заполните на одном языке

Tələbəsinizsə, neçənci kursda oxuduğunuzu qeyd edin
If you are a student, specify your academic year
Если вы студент, укажите год/курс обучения

"Digər" seçdinizsə, yaşadığınız şəhəri qeyd edin
If selected "Other", specify your city of residence
Если выбрали "Другой", укажите город проживания

Könüllü olaraq təcrübəniz varsa, layihələri, çalışdığınız il və müddətləri qeyd edin
If have volunteer experience, specify the projects, years and period
Если есть опыт волонтерства, укажите проекты, годы и периоды

"İnternet səhifəsi" və ya "Digər" seçdinizsə, mənbəni qeyd edin
If selected "A Web Site" or "Other", specify the source
Если выбрали "Интернет страница" или "Другое", укажите источникMüraciətinizin surətini almaq istərdinizsə, "Send me a copy of my responses" seçib açılacaq xanaya e-mail ünvanınızı daxil edin.
Müraciəti göndərmək üçün "Submit düyməsini basın.

To receive copy of the application click "Send me a copy of my responses" and specify your e-mail address in the field opened.
Press "Submit" button to send the application.

Если хотите получить копию анкеты, поставьте галочку в "Send me a copy of my responses" и укажите адрес э-почты в открывающемся окне.
Нажмите"Submit", чтобы отправить анкету.Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.