Inschrijvingsformulier nieuwe leden. Voor ieder nieuw lid een apart formulier invullen, dank u.

Na het ontvangst van het gestorte bedrag, € 15 per persoon of € 35 vanaf 3 personen per gezin kan u, uw lidkaart en de nodige formulieren afhalen op het secretariaat, na afspraak. Bij voorbaat dank voor uw inschrijving. Men kan een overschrijving maken op onze bankrekening: IBAN BE 69068-8961784-78 BIC GEBABEBB - Met vermelding lidgeld 2019 + AANTAL PERSONEN.
Indien u andere vragen hebt, mag u deze bij opmerkingen noteren.
Uw krijgt een bevestiging dat de betaling en het lidmaatschap in orde is.

Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.