Inschrijvingsformulier nieuwe leden. Voor ieder nieuw lid een apart formulier invullen, dank u.

Na het ontvangst van het gestorte bedrag, € 15 per persoon of € 35 vanaf 3 personen per gezin ontvangt u, uw lidkaart en de nodige formulieren. Bij voorbaat dank voor uw inschrijving. Men kan een overschrijving maken op onze bankrekening: IBAN BE 69068-8961784-78 BIC GEBABEBB - Met vermelding lidgeld 2018 + AANTAL PERSONEN.
Indien u andere vragen hebt, mag u deze bij opmerkingen noteren.
Uw krijgt een bevestiging dat de betaling en het lidmaatschap in orde is.

Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.