Анкета Експерта-Консультанта
наприклад, реконструктивна маммопластика, нейродегенеративні захворювання, сомнологія, і т. п.


вкажіть ціле число

У нижчезазначених полях вкажіть кількість написаних Вами статей (в т.ч. стосовно патентів), які опубліковані в аккредитованих наукових виданнях, зокрема:


вкажіть відповідне число або 0


вкажіть відповідне число або 0


у виданнях з реєстру Scopus

вкажіть відповідне число або 0у виданнях з реєстру Scopus

вкажіть відповідне число або 0


вкажіть відповідне число або 0


тобто монографій

вкажіть відповідне число або 0Будь ласка, дайте відповідь, чи Ви:


Наприклад, Державного Експертного Центру чи експертних груп МОЗ.


Якщо ви натискаєте кнопку "Submit" ("Надіслати"), що є нижче, то цим ви:

1) підтверджуєте, що зазначена вище інформація є повною та достовірною;

2) погоджуєтесь на обробку своїх персональних даних. При цьому компанія Тева гарантує належне поводження з ними згідно із чинним законодавством, в тому числі зобов'язується не передавати цю інформацію третім особам без Вашої на те згоди.

В разі виникнення питань, телефонуйте за номером 093-340-3224
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.