Registrering av fødselsnummer

For at du skal kunne få skattefradrag for dine gaver, trenger vi ditt fødselsnummer. Beløpet vil komme ferdig utfylt på din selvangivelse hvis du sender inn før 19.februar. Etter denne datoen må du selv føre gavebeløpet inn i selvangivelsen (vi vil uansett sende inn informasjonen til Skatteetaten). Dette er en sikker måte å sende informasjon om fødselsnummer på.


Du finner ID nummeret over navnet ditt på brevet du har fått fra Kirkens Bymisjon


Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.