Waxa aad qeyb muhiim ah ka tahay inaad barnaamijka badqabidda jidadka magaalada Minneapolis ka dhigto mid xaqiiqo ah. Shilalka baabuurta ee keena dhimashada iyo dhaawacyada halista ah waa in aysan dhicin iyo wax gebi ahaan laga hortagi karo, sababtoo ah qof kasta oo magaalada baabuur ku dhex wata waa in uu dhug u yeesho jidadka. Haddii aad qodobbada axdiga ah ee soo socda u fuliso sida ay yihiin, waxaad ka soo baxeysaa qeybtaada xilka ah ee kaa saaran barnaamijka 2027 ee joojinta dhimashada iyo dhaawacyada halista ah ee shilalka ka dhaca jidadka Minneapolis.


Inaan aayar baabuurka u kaxeyn doono oo aan dhug u yeelan doono dadka jidadka ku lugeynaya iyo dadka baaskiillada wata;

Inaan ixtiraami doono in ay jidka iga leeyihiin dadka lugeynaya;

Inaan ka fogaado oo aanan wax kale ku mashquulin markaan baabuurka wado, sida inaan isticmaalo taleefankeyga gacanta anigoo baabuur wada.

Inaanan waligay baabuur kaxeyn anigoo soo isticmaalay maandooriye, sida aalkolo ama daroogo; iyo

Inaan dadka kale u sii sheego qodobbada axdigan iyo barnaamijka badqabidda jidadka ee Vison Zero. #VisionZeroMpls
Marka aad magacaaga ku saxiixdo waxaad gacan ka geysaneysaa hirgelinta ujeeddooyinka barnaaijka badqabidda jidadka magaalada Minneapolis.Noo qor cinwaankaaga boostada intarnetka (email) si aad uga mid noqoto liiska dadka ka war hayn doona barnaamijka badqabidda jidadka (haddii aad rabto).


Waxaan kaa rabnaa inaad naftaada wax nooga sheegto si aan uga wada shaqeyno in ay dadka oo dhan badqabid ku helaan jidadka Minneapolis. Macluumaadka aan dadka ka helno ee hoos ku qoran ujeeddooyinkoodu waa in aan qorshe ku sameyno, iyo inaan kula xiriirno dadka Minneapolis deggan ama kuwa soo booqda oo dhan.
Shakhsi ahaan ma nala wadaageysaa wixii aad kala kulantay shil aad hadda ka hor gashay? Haddii aad haa ku jawaabto, fadlan hoos ku qor sheekadaada shilkaas.
Markaad gujiso dir ama 'Submit', waxaa laguu gudbinayaa shabakad aad ku rukuman karto warsidaha barnaamijka badqabidda magaalada Minneapolis (Vision Zero). Fadlan is-diiwaan geli haddii aad rabto in lagula socodsiiyo hawsha aan wadno ee mustaqbalka magaalada iyo fursadaha aad uga war hayn karto.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.