SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES

-La recollida de mobles té lloc el primer dimarts de cada mes.
-Marqueu en el formulari el primer dimarts que us interessi.
-Podeu fer la sol·licitud fins el dia abans de la recollida a les 12h.
-Recordeu que heu de desar els mobles al davant del vostre domicili (vorera) o al contenidor més proper el dia abans de la recollida.


Esperem que aquest servei us sigui de gran utilitat i us donem les gràcies per col·laborar en la correcta gestió dels residus del nostre municipi.

*D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol•licitud que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1 Olesa de Bonesvalls), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.

Autoritzo a l'Ajuntament de Olesa de Bonesvalls a trametrem informació de les seves activitats, incloent per mitjans electrònics.


Indiqueu quin dia voleu que es faci la recollida, tenint en compte que els dies de recollida són els primers dimarts de cada mes.


Indiqueu l'adreça del contenidor més proper al vostre domicili, on haureu de desar els mobles.


Especifiqueu el nombre i tipus de moble. (Per exemple: 3 cadires, 1 taula menjador desmuntada, 1 sofà de 3 places).


Política de privacidad   |   Denunciar abuso
Su envío está siendo procesado. No cierre la ventana del navegador hasta que finalice el proceso.