מאסטרס סטיל הרצליה 2018

התחרות תתקיים בין התאריכים 12 - 28 באפריל 2018
דמי הרשמה - 120 ש"ח. שחקני קטגוריה אחת של זוגות - 100 ש"ח.
שחקן שירשם ואין ברשותו טניכרט בתוקף יחויב כרטיס האשראי ב - 110 ש"ח בגין טניכרט + ביטוח לשנת 2018.
בדיקה רפואית בתוקף חובה.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.