18.02.0-N2.1-18, Javni poziv za bolje lokalne zajednice u BiH

Inicijativa Snaga lokalnog pomaže i podržava lokalne zajednice u BiH da prepoznaju lokalne potencijale i potrebnu podršku kako bi radili na rješavanju problema u samim zajednicama.
Na Javni poziv mogu aplicirati sva fizička i pravna lica, kao i neformalne grupe građana koji imaju prebivalište, odnosno registrirani su u jednoj od lokalnih zajednica u kojima se realizira inicijativa Snaga lokalnog.
Više na: www.snagalokalnog.mladi.org


Molimo Vas da upišite ime i prezime, odnosno puni naziv pravnog lica, koje se prijavljuje na inicijativu Snaga lokalnog.


Upišite naziv akcije koju želite provoditi. Vodite računa da naziv ne bude predug (do 5 riječi).


Unesite ime i prezime odgovorne osobe za provedbu akcije, odnosno osobe koja je legalni zastupnik pravnog lica koje se prijavljuje.


Molimo Vas unesite adresu prebivališta.


Izaberite lokalnu zajednicu u kojoj ćete realizirati akciju.


Molimo Vas da upišete e-mail adresu za kontakt. Na ovu adresu ćete dobiti povratnu informaciju o ishodu Vaše aplikacije.


Unesite broj telefona na koji Vas možemo kontaktirati.


Opišite problem koji želite riješiti provedbom akcije.


Molimo navedite lokalne partnere koji će Vam pomoći u provedbi akcije.


Molimo Vas da nam detaljno opišete kako će građani/ke biti uključeni u provedbu akcije.


Navedite sve aktivnosti koje ćete provesti tokom trajanja akcije pomoću kojih namjeravate riješiti problem.


Koje rezultate očekujete nakon provedbe akcije? Šta će biti drugačije u vašoj lokalnoj zajednici?


Unesite iznos novca koji vam je potreban da realizirate akciju. U zagradi navedite iznos koji tražite od Instituta.Budite slobodni dodati dokumente koji će nam pomoći razumjeti problem koji rješavate (fotografije, video, članci i sl.)
Vodite računa o tome da maksimalni kapacitet dokumenata može biti 25 MB.Ostavite nam poruku ako imate.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.