KONTAKT PRAVNOG LICA

Upišite ime i prezime odgovorne osobe u pravnom licu.


(inostrana pravna lica unose porezni broj u svojoj matičnoj zemlji ako nisu registrirana u Bosni i Hercegovini)


Upišite PDV broj ako je pravno lice u sistemu PDV-a.
Upišite naziv države ako niste iz Bosne i Hercegovine.


Upišite broj fiksnog telefona (s pozivnim brojem).


Upišite broj faksa (s pozivnim brojem).


Upišite ime i prezime osobe koju možemo kontaktirati.


Upišite email adresu kontaktne osobe.


Molimo Vas da prikačite sljedeće skenirane dokumente:
1) JIB
2) Rješenje o registraciji

Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.