לילה לבן רמת השרון, 18/8

תחרות לילה לבן בת ים, תתקיים בתאריך ה - 18/8/2018.
סיום ההרשמה ב - 16.6.2018. ההתייצבות השחקנים ב - 18.6.2018 החל מהשעה 19:00.
דמי הרשמה - 80 ש"ח.
שחקן שירשם ואין ברשותו טניכרט בתוקף יחויב כרטיס האשראי ב - 110 ש"ח בגין טניכרט + ביטוח לשנת 2018.
בדיקה רפואית בתוקף חובה.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.