לילה לבן בת-ים, יוני2018

תחרות לילה לבן בת ים, תתקיים בתאריך ה - 14.6.18.
סיום ההרשמה ב - 13.6.2018. הגרלות ולוחות זמנים יפורסמו באתר איגוד הטניס ב - 14.6.2018. התייצבות השחקנים ב - 14.6.2018 החל מהשעה 19:30.
דמי הרשמה - 80 ש"ח.
שחקן שירשם ואין ברשותו טניכרט בתוקף יחויב כרטיס האשראי ב - 110 ש"ח בגין טניכרט + ביטוח לשנת 2018.
בדיקה רפואית בתוקף חובה.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.