Javni poziv za male grantove 2018

USAID kroz projekat PRO-Budućnost objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima izgradnje mira i povjerenja u BiH.


Molimo vas da koristite format:
387 6x xxxxxx(x) ili 387 3x xxxxxx
(bez PDV-a)


Molimo vas priložite oba dokumenta i pismo/a podrške


Ako imate nesto za dodati, možete napisati ovdje


Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.