17.01.0-N2.1-1433 Javni poziv za prijavu na obuku UMiDp za omladinske političke lidere/ice

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere/ice, pod nazivom UMiD za omladinske političke lidere/ice (u daljnjem tekstu: UMiDp).
Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike/ce za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti - 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih.

Molimo Vas da detaljno ispunite prijavu na obuku UMiDp.


Ukoliko imate jednu ili više funkcija navedite samo onu najodgovorniju.Recite nam nešto više o Vama i Vašoj motivaciji da pohađate obuku UMiDp.


Potrebno je da u elektronskom formatu dostavite sljedeće dokumente:
1) curriculum vitae (CV),
2) člansku kartu političke partije koje ste član ili drugi dokument koji potvrđuje članstvo,

Ukoliko smatrate potrebnim, možete nam dostaviti i dodatnu dokumentaciju koju smatrate relevantnom pri bodovanju Vaše prijave.

Maksimalan broj priloga/dokumenata koje možete dostaviti je 10. Maksimalno ukupno memorijsko opterećene svih dokumenata ne može prelaziti 30 MB.Ovdje možete navesti sve dodatne informacije koje smatrate relevantnima a koje Vas ranije nismo pitali, komentare ili bilo što za šta mislite da je potrebno da znamo.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.