Формуляр за кандидатстване

по проект “U.P.G.R.A.D.E. - Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” по програма “Еразъм+” на ЕК.


Моля, представете кратко описание на опита си в практическата работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги(до 500 знака)


Моля, представете кратко описание на опита си като обучител на възрастни, работещи с деца и младежи, настанени в резидентни услуги(до 500 знака)


Моля, опишете каква е Вашата мотивация да се включите в мобилностите по проект “U.P.G.R.A.D.E. - Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”(до 500 знака)


Моля, прикачете всички изискуеми документи тук в .pdf формат.Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.